Chi cục DTNN Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lựa chọn đơn vị làm lán để xe; lan can sân bờ ao và vách ngăn nhà vệ sinh tại văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

(18/11/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Đường Trần Phú - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211.3869.660   Fax: 0211.3548.036

2. Tên gói thầu: Làm lán để xe; lan can sân bờ ao và vách ngăn nhà vệ sinh tại văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Làm lán để xe; lan can sân bờ ao và vách ngăn nhà vệ sinh tại văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Chỉ định thầu rút gọn

90.000.000

90.000.000

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thọ

Quyết định phê duyệt số 33/QĐ-CCDTVP ngày 15/11/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/12/2019.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng các phần thầu:

1. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng DTA – Địa chỉ: Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Tây Bắc – Địa chỉ: S 13, ngách 43 ngõ 151 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: