Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc năm 2019

(18/09/2019)

 

1. Tên dự toán: Mức phí tổ chức bán đấu giá gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019.

2. Tên gói thầu: Tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc năm 2019.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

4. Giá gói thầu: 21.664.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 20,376 triệu đồng + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô - Chi nhánh Khánh Hòa.

7. Loại hợp đồng: theo đơn giá điều chỉnh.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 209/QĐ-CDTNTB ngày 18/9/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia.

 Các tin đã đưa ngày: