Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo lộ trình triển khai lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

(19/09/2019)

 

 THÔNG BÁO LỘ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG
 

Căn cứ Chỉ thị số 47/2017/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu, từ tháng 8/2019 Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tin về chủ đầu tư, bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 02437625696 hoặc 02437625651; Fax: 08046969.

Thông tin chi tiết về các gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng sẽ được đăng tải rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia dự thầu theo quy định./.Các tin đã đưa ngày: