Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy hút bụi phục vụ công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2019

(16/09/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

 

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: (0256) 3 819070 ; Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: Mua sắm máy hút bụi.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Quyết định số 353/QĐ-CDTNB ngày 16/ 9/2019 của Phó Cục trưởng phụ trách Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy hút bụi phục vụ công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2019.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 59.840.000 đồng

(Năm mươi chín triệu, tám trăm bốn chục ngàn đồng).

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm máy hút bụi

59.840.000

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Chào hàng cạnh tranh rút gọn


19/9/2019

Hợp

 đồng

 trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

59.840.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: