Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá gạo DTQG còn lại thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

(17/09/2019)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

1. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá gạo DTQG còn lại thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

3. Giá gói thầu: Không vượt quá 50.000.000 đồng

4. Giá trúng thầu: 49.700.000 đồng..

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu bảy trăm ngàn đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 366/QĐ-CDTHNN ngày 16/9/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá gạo DTQG còn lại thuộc kế hoạch xuất bán năm 2019”./.

 Các tin đã đưa ngày: