Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 475 tấn gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01/9/2019 - 05/9/2019

(17/09/2019)

A. Thông tin chung:

1/Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 475 tấn gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01/9/2019 - 05/9/2019.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 475 tấn gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01/9/2019 - 05/9/2019.

Chỉ định thầu rút gọn

41.325.000

41.325.000

Trần Thị Nguyệt

Số: 122/QĐ-CCDTQT ngày 10/9/2019 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Từ ngày 11/9/2019 đến hết ngày 13/9/2019

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1.  Cửa hàng Lê Thị Bích Vân  (Lý do: Giá gói thầu cao ) 

2.2.  Cửa hàng Nguyễn Thị Lập  (Lý do: Giá gói thầu cao )Các tin đã đưa ngày: