Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019

(16/08/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 163/QĐ-CDTĐNB ngày 16/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 330.471.680 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019

330.471.680

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh thông thường; Lựa chọn nhà thầu trong nước

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 8 năm 2019

Trọn gói

Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019

 Các tin đã đưa ngày: