Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc vác gạo DTQG hỗ trợ học sinh các tỉnh học kỳ I năm học 2019-2020

(16/08/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

Địa chi: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

 Điện Thoại: 02163.885889

 Mã số thuế: 5000780408-002

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc vác 2.000 tấn gạo DTQG xuất kho hỗ trợ học tỉnh Lào Cai, Yên Bái học kỳ I năm học 2019 - 2020.

2. Giá gói thầu: 65.000 đ/tấn x 2.000 tấn = 130.000.000 đồng

(Số tiền bằng chữa: Một trăm Ba mươi triệu đồng )

 (Mức giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí vệ sinh, kê lót, che đậy hàng, bốc vác từ kho Phú Thịnh thuộc Chi cục DTNN Yên Bái lên xe ô tô quy xếp gọn gàng đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng)

3. Nguồn vốn: Nguồn hoạt động dự Quốc gia năm 2019.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu :Chào hàng cạnh tranh rút gọn        

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thông báo mời chào hàng: trên trang thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài Chính ngày 19/8/2019.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu (Ngày phát hành HSYC): Ngày 21/8/2019.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/8/2019.

- Thời điểm mở, đánh giá HSĐX: 10 giờ 00 phút ngày 25/8/2019.

- Phê duyệt kết quả lực chọn nhà thầu: Sau khi có kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019.Các tin đã đưa ngày: