Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê diệt mối và phòng mối tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

(15/08/2019)

THÔNG BÁO

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê diệt mối và phòng mối

tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

 

Chỉ định thầu rút gọn

24.624.000

24.624.000

Công ty cổ phần trừ mối và khử trùng khu vực I

Quyết định số                   274/QĐ-CDTHB ngày 13/8/2019 của Cục  trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

Trọn gói

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: