Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thiết bị xác định các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm không khí, Phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng thóc bảo quản nhập kho năm 2019

(16/07/2019)

 

Để tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị xác định các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm không khí, phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng thóc bảo quản nhập kho năm 2019, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đề nghị thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung như sau:

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

- Địa chỉ: 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại/fax: 0220.3890.497 - 0220.3890.870.

- Mã số thuế: 0100787888-007.

2. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị xác định các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm không khí, phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng thóc bảo quản nhập kho năm 2019.

- Giá gói thầu: 37.800.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi bẩy triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị xác định các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm không khí, phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng thóc bảo quản nhập kho năm 2019: ( Nhiệt ẩm kế cơ học, số lượng 98 chiếc ) và ( Gia công sản xuất hộp gỗ dùng để đặt các thiết bị Nhiệt ẩm kế cơ học, số lượng 28 hộp ).

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Theo tiến độ, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

3. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí bảo quản, được ngân sách nhà nước  giao năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi Hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 15/7/2019, các nhà thầu gửi hoặc nộp trực tiếp Báo giá đến trước thời điểm đóng thầu 8 giờ 30 phút, ngày 19/7/2019 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

- Địa chỉ : 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: 9h 30 phút, ngày 19/7/2019.

 Các tin đã đưa ngày: