Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, thay thiết bị, bảo dưỡng máy hàn nhựa phục vụ công tác bảo quản

(16/07/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị, bảo dưỡng máy hàn nhựa phục vụ công tác bảo quản

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa, thay thiết bị, bảo dưỡng máy hàn nhựa phục vụ công tác bảo quản

53.900.000 đồng

NSNN năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 16/7/2019

Hợp đồng trọn gói.

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: