Chi cục DTNN Hải An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa hệ thống camera phục vụ bảo quản hàng1B

(17/07/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Địa chỉ:  Số 622 Lê Thánh Tông, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.765.761                                                                    

Email: quyphamvan@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu:

-Cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa hệ thống camera phục vụ bảo quản hàng1B

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

 

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa hệ thống camera phục vụ bảo quản hàng1B

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

34.810.000

đồng

 

 

34.810.000

đồng

Công ty cổ phần công nghệ Nhật Thực

 

Quyết định số 26/QĐ- CCDTHA ngày 15/7/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Hải An

 

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: