Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bình chứa khí Nitơ năm 2019

(17/07/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bình chứa khí Nitơ năm 2019

 

Chỉ định thầu rút gọn

35.100.000

35.100.000

Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Việt Anh

 

Quyết định số                           257/QĐ-CDTHB ngày 17/7/2019 của Cục  trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

Trọn gói

Trong 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: