Chi cục DTNN Hải An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa hệ thống camera phục vụ bảo quản hang 1B

(12/07/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Địa chỉ:  Số 622 Lê Thánh Tông, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.765.761    

Email: quyphamvan@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu:  Cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa hệ thống camera phục vụ bảo quản hang 1B

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa hệ thống camera phục vụ bảo quản hang 1B

34.810.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

04/7/2019

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: