Chi cục DTNN Sơn La thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp 2.608.020 kg gạo xuất kho hỗ trợ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tỉnh Sơn La năm 2019

(10/07/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

- Địa chỉ: Km 9, Phường chiềng Sinh, TP Sơn la

- Điện thoại: 02123.873.282

- Fax: 02123.873.282

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 2.608.020 kg gạo xuất kho hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tỉnh Sơn La năm 2019

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc xếp 2.608.020 kg gạo xuất kho hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tỉnh Sơn La-2019

Tham gia thực hiện của cộng đồng

247.761.900 đồng

Lường Văn Nhượng

247.761.900 đồng

Quyết định số 110/QĐ-CCDTSL ngày 10/7/2019 của Chi cục DTN Sơn La

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc (Theo tiến độ xuất gạo)

 Các tin đã đưa ngày: