Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển 2.608,02 tấn gạo DTQG hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1 năm 2019)

(09/07/2019)

 

          1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

          2. Tên gói thầu: Vận chuyển 2.608,02 tấn gạo DTQG hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1 năm 2019)

          3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định trực tiếp

          4. Giá tối đa gói thầu: 1.002.071.000, đồng

          5. Giá lựa chọn: 1.002.015.000, đồng

          6. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Tiến Sơn La

          7. Quyết định phê duyệt số: 140/QĐ-CDTTB ngày 09/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

          8. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn gia cố định, đơn giá cước vận chuyển không thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng.

          9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2019.

 Các tin đã đưa ngày: