Chi cục DTNN Lâm Đồng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, thay thế hệ thống điện cao áp bảo vệ cơ quan; mái tôn garage để xe, sơn lại khung sắt

(10/07/2019)

A. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên Bên mời thầu: Chi Cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 01 Huỳnh Tấn Phát- Phường 11- TP. Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: Điện thoại: 0263 3 814073     ; Fax: 02633 814073.

2. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng.

3. Tên dự án (gói thầu): Sửa chữa, thay thế hệ thống điện cao áp bảo vệ cơ quan; mái tôn garage để xe, sơn lại khung sắt.

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Sửa chữa, thay thế hệ thống điện cao áp bảo vệ cơ quan; mái tôn garage để xe, sơn lại khung sắt .

Chỉ định thầu rút gọn

9.792.000

9.792.000

Công ty TNHH Tiến Đức

Quyết định số       20/QĐ-CCDTLĐ ngày  10/7/ 2019

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 25/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: