Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng làm việc Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ

(10/07/2019)

 1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
 • Điện thoại: (0274) 3844492 - Fax: (0274) 3844497.
  1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên trụ sở, văn phòng làm việc Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ.
  2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Chuẩn bị đầu tư):
 • Số 125/QĐ-CDTĐNB ngày 05/7/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Người ký: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.
  1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
  2. Tổng mức đầu tư: 200.000.000 đồng. Dự toán chuẩn bị đầu tư: 19.864.000 đồng.
 • Tổng mức đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 124/QĐ-CDTĐNB ngày 05/7/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã có VAT

(Đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

 11.311.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III

năm 2019

Trọn gói

07

ngày

2

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

4.400.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý III

năm 2019

Trọn gói

05

ngày

 

Tổng cộng

15.711.000

 

 

 

 

 

 

(Bằng chữ: Mười lăm triệu bảy trăm mười một nghìn đồng)

 

 Các tin đã đưa ngày: