Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6 – bảo hiểm công trình xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý

(14/06/2019)

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 6 – bảo hiểm công trình xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho Dự trữ Đức Lý - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

4. Giá gói thầu: 16.390.000 đồng

Bằng chữ: Mười sáu triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng

5. Giá trúng thầu: 16.390.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng)

6. Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện – Công ty bảo hiểm Bưu Điện Nam Định. Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà ACB-CN Nam Định, Số 67 Lê Hồng Phong, P.Nguyễn Du, TP.Nam Định, T.Nam Định

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời hạn bảo hiểm là: 270 ngày kể từ ngày khởi công công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lương thực, kho dự trữ Đức Lý - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh (Theo hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng), cộng với 12 tháng bảo hành công trình theo điều khoản bảo hiểm bảo hành mở rộng (004).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 225/QĐ-CDTHNN ngày 07/6/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6- Bảo hiểm công trình cải tạo, nâng cấp kho lương thực - Kho dự trữ Đức Lý - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh./.Các tin đã đưa ngày: