Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mua thóc trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ quốc gia năm 2019

(17/06/2019)

 

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo việc mua thóc trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ quốc gia cụ thể như sau:

I. Thóc nhập kho dự trữ năm 2019:

1. Số lượng, địa điểm, chủng loại:

1.1. Số lượng, địa điểm:

- Chi cục DTNN Yên Mô, tỉnh Ninh Bình: 630 tấn

- Chi cục DTNN Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình: 850 tấn

- Chi cục DTNN Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình: 1.025 tấn

- Chi cục DTNN Nam Ninh, tỉnh Nam Định: 360 tấn

- Chi cục DTNN Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định: 1.110 tấn

- Chi cục DTNN Bình Lục, tỉnh Hà Nam: 990 tấn

- Chi cục DTNN Lý Nhân, tỉnh Hà Nam: 1.035 tấn

1.2. Chủng loại: Thóc tẻ Đông Xuân năm 2019 sản xuất tại Miền Bắc.

2. Phương thức mua: Trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc các Chi cục DTNN nêu trên.

3. Giá mua: Thực hiện theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc quy định giá mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 và được niêm yết công khai tại cửa kho nhập thóc.

4.Thời điểm mở cửa kho nhập: Từ ngày 20/6/2019.

5.Thời hạn kết thúc mua: đến hết ngày 31/7/2019.

6. Tiêu chuẩn chất lượng thóc nhập kho:

Thóc mua nhập kho DTQG là thóc Đông Xuân năm 2019 sản xuất tại Miền Bắc; đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh. Điện thoại: 02283 845 151; Fax: 0228 3842 081 - Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh trân trọng thông báo và xin mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia cung cấp số lượng thóc nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: