Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo mua thóc DTQG kế hoạch năm 2019

(17/06/2019)

 

THÔNG BÁO MUA THÓC

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc tổ chức mua thóc DTQG kế hoạch năm 2019. Cụ thể như sau:

            1. Số lượng: 2.000 tấn thóc tẻ thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2019

            2. Địa điểm nhập: Tại các Chi cục DTNN trực thuộc Cục DTNN khu vực Hà Bắc tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

            3. Phương thức mua: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ Nhà nước.

            4. Chất lượng thóc: Thóc Đông xuân năm 2019, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

            5. Thời gian mở kho mua: Từ ngày 20/6/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

            6. Giá mua: Thực hiện theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc quy định giá mua thóc nhập kho DTQG năm 2019.

            Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện tham gia cung cấp thóc cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc liên hệ tại: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc - Địa chỉ: Số 67, đường Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc. Điện thoại liên hệ: 0222.3826.755.Các tin đã đưa ngày: