Chi cục DTNN Than h Oai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 600 tấn thóc nhập năm 2019

(17/06/2019)

 

A. Thông tin chung

    Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Than h Oai.

- Địa chỉ: Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại/: 02433876097 .    FAX: 02433876097

    B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập 600 tấn thóc năm 2019

 

72.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Từ ngày 20/6/2019 đến 21/6/2019

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: