Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019

(17/06/2019)

 

1. Số lượng: 1.000 tấn thóc vụ Đông xuân năm 2019, nhập tại 03 Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, số lượng cụ thể như sau:

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì: 250 tấn

Địa chỉ: Phường Vân Cơ - Tp. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 0210 3952 169

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường: 350 tấn

Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 0211 3838 124

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc: 400 tấn

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng - Tp. Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 0211 3869 660

2. Phương thức: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho Dự trữ Nhà nước.

3. Giá mua: Thực hiện theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, về việc quy định giá mua thóc năm 2019.

4. Chất lượng thóc nhập kho: Thóc Đông xuân năm 2019, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

5. Thời gian tổ chức mua thóc: Từ ngày 20/6/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

Kính mời các khách hàng có nhu cầu bán thóc cho dự trữ quốc gia, liên hệ trực tiếp với các Chi cục DTNN hoặc liên hệ với Phòng Kế hoạch & Quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú (Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ; ĐT: 0210. 3952 262/ 3991.956 - Fax: 0210. 3991 755).Các tin đã đưa ngày: