Chi cục DTNN Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp thóc nhập kho Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019

(17/06/2019)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124    Fax: 0211. 3779.443

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp thóc nhập kho Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn nhà thầu bốc xếp thóc nhập kho Dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019.

Chỉ định thầu rút gọn

45.500.000

45.500.000

Bà Nguyễn Thị Tám

Quyết định phê duyệt số 77/QĐ-CCDTVT ngày 14/6/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/7/2019

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Nguyễn Văn Sinh – Địa chỉ: TT Thổ Tang – Vĩnh Tường – V. Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Hà Tiến Đạt – Địa chỉ: Mỹ Lương - Yên Lập- Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: