Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bảo hộ lao động năm 2019

(10/06/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

1. Tên dự toán: Mua bảo hộ lao động năm 2019.

2. Tên gói thầu: Cung cấp bảo hộ lao động năm 2019.

3. Số thông báo kế hoạch: 20190614672-00.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Giá gói thầu: 28.320.000 đồng.

6. Giá trúng thầu: 28.320.000 đồng.

7. Nhà thầu trúng thầu: bà Phạm Thị Kim Dung.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 152/QĐ-CDTNTB ngày 07/6/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp bảo hộ lao động năm 2019.Các tin đã đưa ngày: