Chi cục DTNN Mỹ Đức thông báo mời cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập thóc năm 2019

(10/06/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mỹ Đức

    - Địa chỉ: Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội

    - Điện thoại:  024 33 734 126     Di động: 0912 309 234

2. Địa điểm nhập kho:

            - Vùng kho Cháy (xã Đồng Tân, H.Ứng Hòa - Hà Nội): 300 tấn;

             - Vùng kho Đồng Tâm (xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức - Hà Nội): 200 tấn;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 08/QĐ-CCDTNNMĐ ngày 10/6/2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Mỹ Đức về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu bốc xếp thóc nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019.

       B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Tên gói thầu

Giá gói thầu                (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Bốc xếp thóc nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019

56.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 20/6/2019

Đơn giá cố định và số lượng công việc thực tế

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: