Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp Khí Nitơ bảo quản gạo dự trữ Quốc gia năm 2019

(20/05/2019)

 

  1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.
  •  Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  •  Điện Thạo: 0208.3857848;   Fax: 0208.3857849.
  1. Tên dự án : Mua sắm thường xuyên
  2. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái
  1. Nội dung chính về kết quản lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu: Công ty khí công nghiệp Tân Mạnh Phát (TNHH)

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đ)

Giá trúng thầu

(đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa trọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp Khí Nitơ bảo quản gạo dự trữ Quốc gia năm 2019

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

172.656.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn)

172.656.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Công ty khí công nghiệp Tân Mạnh Phát (TNHH)

Quyết định số: 147/QĐ-CDTBT của Cụ DTNN khu vực Bắc Thái ngày 16/5/2019

Hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

2. Nhà thầu không trúng thầu:

  • Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Bắc Ninh
  • Công ty cổ phần khí công nghiệp Bắc Việt

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

 Các tin đã đưa ngày: