Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019

(25/03/2019)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.   Fax: 0373.943.225.

2. Gói thầu: Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: Danh sách nhà thầu trúng thầu, phần thầu, giá phần thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng.

(Đvt: VND)

Phần thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Giá dự thầu

Giá trị bảo đảm thực hiện HĐ (đồng)

Loại HĐ

Thời gian thực hiện Hợp đồng

01

Công ty TNHH TM Chương Tho

9.132.900.000

273.987.000

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 15/6/2019

02

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

9.135.000.000

274.050.000

03

Công ty TNHH Vạn Lợi

9.135.000.000

274.050.000

04

Công ty TNHH Vạn Lợi

9.135.000.000

274.050.000

05

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

9.135.000.000

274.050.000

06

Công ty CP thương mại Minh Khai

13.702.500.000

411.075.000

07

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

9.135.000.000

274.050.000

08

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

13.699.350.000

410.980.500

09

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.135.000.000

274.050.000

10

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.135.000.000

274.050.000

11

Công ty TNHH Phát Tài

9.133.950.000

274.018.500

12

Công ty TNHH Phát Tài

9.132.900.000

273.987.000

13

Công ty CP ĐTHT kinh tế Việt Lào

9.131.850.000

273.955.500

14

Công ty CPLT Thanh Nghệ Tĩnh

9.129.750.000

273.892.500

15

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.132.900.000

273.987.000

16

Công ty TNHH Minh Thu

9.135.000.000

274.050.000

Tổng cộng:

155.276.100.000

4.658.283.000

 

 

Giá trên đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng; gạo có bao bì, tiêu chuẩn, chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật dự trữ quốc gia (QCVN 06: 2011/BTC), giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ  thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 135/QĐ-CDTTH ngày 22/3/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa./.Các tin đã đưa ngày: