Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo danh sách các nhà thầu có hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gói thầu: Cung cấp 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019

(22/03/2019)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

VÀ KẾ HOẠCH MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo danh sách các nhà thầu có hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gói thầu: Cung cấp 10.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

1.     Danh sách các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu

STT

Tên nhà thầu

Phần thầu tham gia

1

Công ty CP Lương thực Cao Lạng

05

2

Công ty CP Lương thực Hà Nam

05,08

3

Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh

01,07

4

Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh

01,04,05,08

5

Công ty CP Tập đoàn Tân Long

05,06,07,08

6

Công ty CP TM Minh Khai

04,08

7

Công ty CP XNK Thuận Minh

01,02,03,04,05,06,07,08

8

Công ty CP XNK tổng hợp An Thịnh

04

9

Công ty TNHH Hưng Cúc

06,07

10

Công ty TNHH Minh Thu

01,07

11

Công ty TNHH Phát Tài

02,03,06,07

12

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

01,08

13

Công ty TNHH Thủy Dương

03,04

14

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

03,04

15

Công ty TNHH TM Chương Tho

02,06

16

Công ty TNHH TM TH Đông Phương

02,06

17

Công ty TNHH TMTH Thành Lợi

01,06

2. Nhà thầu có HSĐXKT không đáp ứng yêu cầu

2.1. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu lương thực Bình Minh Hai: Không đáp ứng yêu cầu tại Phụ lục số 07 của HSMT vì chỉ có Báo cáo tài chính của 02 năm 2017 và 2018.

3. Thời gian mở HSĐX về tài chính

- Thời gian mở hồ sơ đề xuất về tài chính: 9h00 ngày 25/3/2019.

- Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

(Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú kính mời các nhà thầu có tên thuộc danh sách nêu trên đến đúng thời gian và địa điểm để tham dự./.Các tin đã đưa ngày: