Cục DTNN khu vực thông báo kết quả xếp hạng nhà thầu Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019

(22/03/2019)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.   Fax: 0373.943.225.

2. Gói thầu: Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả xếp hạng nhà thầu: Danh sách nhà thầu, phần thầu, giá dự thầu, xếp hạng nhà thầu:

Phần thầu

Tên nhà thầu tham dự

Giá dự thầu (đồng)

Xếp hạng

Ghi chú

01

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.145.500.000

2

 

Công ty CP XNK tổng hợp An Thịnh

9.345.000.000

4

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

9.187.500.000

3

 

Công ty TNHH TM Chương Tho

9.132.900.000

1

 

02

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.145.500.000

2

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

9.135.000.000

1

 

Công ty TNHH Minh Thu

9.150.750.000

3

 

03

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.145.500.000

2

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.345.000.000

4

 

Công ty TNHH Minh Thu

9.150.750.000

3

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

9.135.000.000

1

 

04

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.145.500.000

2

 

Công ty TNHH Phát Tài

9.345.000.000

3

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

9.135.000.000

1

 

05

Công ty CP thương mại Minh Khai

9.156.000.000

2

 

Công ty TNHH Phát Tài

9.345.000.000

3

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

9.135.000.000

1

 

Công ty TNHH TM Chương Tho

9.450.000.000

4

 

06

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

14.017.500.000

3

 

Công ty CP thương mại Minh Khai

13.702.500.000

1

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

13.710.375.000

2

 

07

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.145.500.000

2

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.345.000.000

4

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

9.135.000.000

1

 

Công ty TNHH Minh Thu

9.150.750.000

3

 

08

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

14.017.500.000

3

 

Công ty TNHH Minh Thu

13.726.125.000

2

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

13.699.350.000

1

 

Công ty TNHH TM Chương Tho

14.175.000.000

4

 

09

CT CP ĐTXD &DVTM Tân Phát Đạt

9.187.500.000

4

 

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.135.000.000

1

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.345.000.000

5

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

9.156.000.000

3

 

Công ty TNHH Minh Thu

9.150.750.000

2

 

10

CT CP ĐTXD &DVTM Tân Phát Đạt

9.187.500.000

4

 

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.135.000.000

1

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

9.156.000.000

3

 

Công ty TNHH Minh Thu

9.150.750.000

2

 

11

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.135.000.000

2

 

Công ty CP XNK tổng hợp An Thịnh

9.345.000.000

3

 

Công ty TNHH Phát Tài

9.133.950.000

1

 

12

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.135.000.000

2

 

Công ty CP XNK tổng hợp An Thịnh

9.345.000.000

3

 

Công ty TNHH Phát Tài

9.132.900.000

1

 

13

Công ty CP ĐTHT kinh tế Việt Lào

9.131.850.000

1

 

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.345.000.000

2

 

Công ty CPLT Thanh Nghệ Tĩnh

9.408.000.000

3

 

14

Công ty CP ĐTHT kinh tế Việt Lào

9.250.500.000

3

 

Công ty CPLT Thanh Nghệ Tĩnh

9.129.750.000

1

 

Công ty TNHH Phát Tài

9.345.000.000

4

 

Công ty TNHH TMDV Đức Thành

9.132.900.000

2

 

15

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

9.132.900.000

1

 

Công ty CP XNK tổng hợp An Thịnh

9.345.000.000

2

 

Công ty TNHH Phát Tài

9.345.000.000

2

 

16

Công ty CPLT Hà Nam Ninh

9.145.500.000

2

 

Công ty TNHH Minh Thu

9.135.000.000

1

 

Công ty TNHH Phát Tài

9.345.000.000

3

 

Công ty TNHH TM Chương Tho

9.450.000.000

4

 

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 133/QĐ-CDTTH ngày 21/3/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa./.Các tin đã đưa ngày: