Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp palet gỗ phục vụ kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2019

(13/03/2019)

 

          1. Tên gói thầu: Cung cấp palet gỗ phục vụ kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2019.

          2. Giá trị gói thầu:

Tổng Giá trị gói thầu: 380m2 x 396.000,đ/1m2 = 150.480.000,đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bốc xếp và giao hàng tại kho của bên mua.

         3.Giá trúng thầu: 150.480.000,đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

 4. Nguồn vốn: Phí bảo quản - nguồn kinh phí hoạt động quản lý quỹ DTQG năm 2019.

 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

 6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

 7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang. (Địa chỉ: Thôn Ao xanh, Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

 8. Loại hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện.

 9. Thời gian thực hiện hợp đồng:  Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

 

Tên hàng hóa

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật

palet gỗ

Số lượng (m2)    

Giá/Đơn giá trúng thầu (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

2

4

3

6

7

1

 

Palet gỗ

 

Yêu cầu kỹ thuật:

-  Toàn bộ mặt trên và sung quanh palet gỗ được bào nhẵn; các chân đế, thanh nan, gỗ phải đảm bảo khô, không cong vênh, mọt rượp.

Thông số kỹ thuật, quy cách:

  Kích thước palet gỗ 1m x 1m, cụ thể như sau:

- Thanh đế: số lượng 03 thanh; kích thước (dài 100 cm, rộng 5 cm, cao 10 cm)

- Thanh nan: số lượng 09 thanh ; kích thước (dài 100 cm, rộng 10 cm, cao 2cm)

- Tấm gỗ được dùng đinh 7 phân đóng khóa 4 góc và đóng liên kết giữa các thanh nan với nhau.

- Gỗ nhóm 5

 

 

380

396.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.480.000

 Các tin đã đưa ngày: