Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm, sửa chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy năm 2018

(27/12/2018)

 1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: (0274) 3844496 - Fax: (0274) 3844497.
  1. Tên gói thầu: Mua sắm, sửa chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy năm 2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Số 264/QĐ-CDTĐNB ngày 24/12/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Người ký quyết định: Ông Nguyễn Hải Đăng, chức vụ: Phó Cục trưởng.
  1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
  2. Giá gói thầu: 50.000.000 đồng.
 1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã bao gồm thuế VAT

(Đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Mua sắm, sửa chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy năm 2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

50.000.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

Ngay sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: