Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Sửa chữa Tủ đựng hồ sơ tại Văn phòng Cục

(03/12/2018)

  1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923 883 441 - Fax: 02923 824 497.

2. Tên dự toán: Sửa chữa tủ đựng Hồ sơ tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 319/QĐ-CDTTNB ngày  30/11/2018, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Sửa chữa Tủ đựng hồ sơ tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức dự toán: 14.200.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu đã có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa Tủ đựng hồ sơ tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

14.200.000

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

 

 Tháng 11,12  năm 2018

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng cộng

14.200.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: