Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quét vôi tường rào, phát quang xung quanh vùng kho dự trữ Lưu Kiếm

(30/11/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thủy Nguyên.

- Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 02253 874 127

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quét vôi tường rào, phát quang xung quanh vùng kho dự trữ Lưu Kiếm.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ quét vôi tường rào, phát quang xung quanh vùng kho dự trữ Lưu Kiếm.

 

Chỉ định thầu rút gọn

97.900.000 đồng

97.900.000 đồng

Nguyễn Thị Tuyết

Quyết định số 31/QĐ-CCDTTN ngày 29/11/2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Thủy Nguyên

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/12/2018.

 

 Các tin đã đưa ngày: