Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018

(30/11/2018)

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương.

- Điện thoại/fax/email: (0274) 3844494 - Fax: 0274 3844497.

2. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018.

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước.

.

22.640.000 đồng. Giá tạm tính đã bao gồm thuế VAT

22.640.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Pháp.

Theo đơn giá điều chỉnh.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2018.

 

Quyết định số 242/QĐ-CDTĐNB ngày 30/11/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

 Các tin đã đưa ngày: