Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cấp dịch vụ bốc xếp 610 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016

(07/11/2018)

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ  Nhà nước Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Điện thoại/Fax: 02283 871 201

2. Tên chủ đầu tư: Nguyễn Thị Tuyết

3. Tên dự án (gói thầu): Cung cấp dịch vụ bốc xếp 610 tấn thóc  ĐX nhập kho năm 2016.

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 610 tấn thóc ĐX nhập kho năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

51.240.000

51.240.000

Bà: Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ: xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi nghiệm thu công việc

Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng kính báo để bà: Nguyễn Thị Tuyết được biết. Chi tiết nội dung xin liên hệ với đơn vị theo địa chỉ hoặc số điện thoại trên./.Các tin đã đưa ngày: