Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 295,545 tấn thóc DTQG xuất bán đổi hàng năm 2018

(06/11/2018)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại/fax: 0204 3878 240

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 295,545 tấn thóc DTQG xuất bán đổi hàng năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

21.280.000

(Hai mươi mốt triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

21.280.000

(Hai mươi mốt triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

Tổ bốc xếp Nguyễn Xuân Diễn

Quyết định số 35/QĐ-CCDTTH ngày  6/11/2018 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Tân Hiệp

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2018

 Các tin đã đưa ngày: