Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bán đấu giá chuyên nghiệp tổ chức bán đấu giá 821.652 kg gạo của kế hoạch đổi hàng năm 2018

(08/10/2018)

Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh đã thực hiện việc đăng tin thuê Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên Đài phát thanh truyền hình 03 tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và trang Thông tin Tổng cục Dự trữ Nhà nước từ ngày 28/9/2018.      

Hết thời hạn đăng ký (đến ngày 08/10/2018), có duy nhất một đơn vị đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá gạo DTQG thuộc kế hoạch đổi hàng năm 2018 là Công ty Cổ phần dịch vụ Đấu giá Việt Nam (địa chỉ: Số 71/125, đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh đã xem xét hồ sơ năng lực Công ty Cổ phần dịch vụ Đấu giá Việt Nam và chỉ định Công ty Cổ phần dịch vụ Đấu giá Việt Nam là Tổ chức bán đấu giá 821.652 kg gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh./.Các tin đã đưa ngày: