Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.700 tấn gạo nhập kho năm 2018

(25/05/2018)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223668224

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp nhân công thực hiện kê lót kho bảo quản ban đầu 1.700 tấn gạo nhập kho năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

29.624.000

(Hai mươi chín triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng)

 

29.624.000

(Hai mươi chín triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng)

 

Ông Đỗ Văn Nam (Xã Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh)

Quyết định số 27/QĐ-CCDTGL ngày 23/5/2018 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Từ ngày ký kết hợp đồng đến sau 10 ngày kết thúc nhập kho gạo

 Các tin đã đưa ngày: