Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuê nhân công bốc xếp 500 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2018

(25/05/2018)

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-CCDTTS ngày 25/5/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thuê nhân công bốc xếp 500 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2018.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: ông Phạm Xuân Luận

Địa chỉ: Phường Tân Hồng - TX Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

- Giá trúng thầu được phê duyệt: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm các chi phí bốc xếp gạo từ trong kho qua cân xếp lên phương tiện vận chuyển của khách hàng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn đề nghị nhà thầu ông Phạm Xuân Luận đến ký hợp đồng giao khoán, thời gian trước ngày 29 tháng 5 năm 2018 tại địa chỉ của bên mời thầu./. Các tin đã đưa ngày: