Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo thuê vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng cơn bão 12

(11/01/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ có nhu cầu thuê dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng cơn bão số 12 theo Quyết định số 04/QĐ-TCDT ngày 09/01/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước với nội dung như sau:

Số lượng gạo vận chuyển: 500 tấn.

Cung đường: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa đến giao tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Kính mời các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ năng lực, kinh nghiệm liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ để nhận mẫu và nộp thư chào giá vận chuyển, thời gian từ ngày thông báo đến trước 09 giờ 00 ngày 16/01/2018.

Địa điểm liên hệ nhận và nộp thư chào giá vận chuyển: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Số 09 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3889289. Fax: 0258.3889239./.Các tin đã đưa ngày: