Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

(05/01/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.        

Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

 Công trình, gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

 

Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

7.568.000

7.568.000

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Trung Nam

Trọn gói

Tháng 12/2017

Quyết định số     346a/QĐ-CDTTNB ngày       26/12/2017  của Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: