Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch đấu thầu: Sửa tường rào điểm kho Đông Tác và điểm kho Hòa Bình.

(25/12/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889227. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự án: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 332/QĐ-CDTNTB ngày 20/12/2017 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, hạng mục: Sửa tường rào điểm kho Đông Tác và điểm kho Hòa Bình;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  340.713.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu bảy trăm mười ba nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp số 1: Sửa tường rào điểm kho Đông Tác và điểm kho Hòa Bình

307.647.000

Kinh phí bảo quản không định mức nội dung chi khắc phục hậu quả bão lụt.

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 12 năm 2017

Trọn gói

40 ngày

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1

9.764.000

Kinh phí bảo quản không định mức nội dung chi khắc phục hậu quả bão lụt.

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 12 năm 2017

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp số 1

Tổng giá các gói thầu

317.411.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: