Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu xây lắp số 1 và Gói thầu số 2.

(25/12/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên

dự án

Tên

gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá

gói thầu 

Giá

trúng thầu

Nhà thầu

trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định

phê duyệt

1

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

Gói thầu xây lắp số 1: Sửa tường rào điểm kho Đông Tác và điểm kho Hòa Bình

 

Chỉ định thầu rút gọn

307.647.000

307.647.000

Công ty TNHH IBon

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

Quyết định số 333/QĐ-CDTNTB ngày 22/12/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

9.764.000

9.764.000

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàn Hiển

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

Quyết định số 334/QĐ-CDTNTB ngày 22/12/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: