Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua 50 bộ thiết bị khoan cắt thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

(22/12/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Địa chỉ: số 343 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Điện thoại: 02437625696; fax: 02437625691.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: mua 50 bộ thiết bị khoan cắt thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

2. Tên gói thầu: mua 50 bộ thiết bị khoan cắt thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

3. Số thông báo mời thầu: số 20170600748 -00 ngày 02/6/2017.

4. Giá gói thầu: 31.365.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 31.365.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hoàng Mai.

7. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 792/QĐ-TCDT ngày 21/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 50 bộ thiết bị khoan cắt thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số

kỹ thuật cơ bản

Đơn giá trúng thầu

(đồng/bộ)

1

50 bộ thiết bị khoan cắt

Theo quy định của

TCCS 01:2014/BTC

627.300.000

 Các tin đã đưa ngày: