Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên Thông báo mời chào hàng: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017-2018 tại tỉnh Đắk Lắk.

(18/10/2017)

THÔNG BÁO

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

Địa chỉ: Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại/Fax/E-mail: 0262 3951406           Fax: 0262 3951403

Mã số thuế: 0100787888017

1.Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017-2018 tại tỉnh Đắk Lắk.

- Loại gói thầu:

Xây lắp           Mua sắm hàng hóa           Phi tư vấn   [x]            Hỗn hợp

- Giá gói thầu (Đã bao gồm thuế VAT và các chi phí có liên quan theo quy định hiện hành) là:  90.685.198  đồng.

Bằng chữ:  (Chín mươi triệu sáu trăm tám mươi lăm ngàn một trăm chín mươi tám đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Vận chuyển 624,825 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017-2018 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Cước vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6.Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá:  Từ  08h00 ngày 18/10/2017 đến trước 09h00 ngày 24/10/2017 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Bản yêu cầu báo giá phát hành miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.

10.Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00 ngày 24/10/2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 ngày 24/10/2017.Các tin đã đưa ngày: