Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn đơn vị bốc xếp 6.395.250 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017-2018.

(12/09/2017)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186 Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073.874.968 – Fax: 02073.874.959

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc xếp 6.395.250 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017-2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên phần thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực

hiện hợp đồng

1

 

Phần thầu số 01

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

357.500.000

357.500.000

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang (Địa chỉ: Thôn Ao Xanh – Xã Đức Ninh – H.Hàm Yên – T.Tuyên Quang

Số 240/QĐ-CDTHLS ngày  08/9/2017  của Cục

Trưởng Cục DTNN KV Hoàng Liên Sơn

Hợp đồng trọn gói

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2017

2

 

Phần thầu số 02

58.191.250

58.191.250

Tổ bốc xếp Lê Xuân Thủy (Địa chỉ: Tổ 26 – P.Nguyễn Phúc – TP.Yên Bái – T.yên Bái)

 Các tin đã đưa ngày: