Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh.

(12/09/2017)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu   

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186 Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP. Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073.874.968 – Fax: 02073.874.959

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 6.395.250 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017-2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên phần thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực

hiện hợp đồng

1

 

Phần thầu số 01

Chào hàng cạnh tranh Thông thường

3.015.566.250

2.997.827.625

Công ty CP lương thực Hà Giang (Địa chỉ: Tổ 05 phường Nguyễn Trãi - TP.Hà Giang -T.Hà Giang)

Số 241/QĐ-CDTHLS ngày  08/9/2017  của Cục

trưởng Cục DTNN KV Hoàng Liên Sơn

Hợp đồng trọn gói

2

 

Phần thầu số 02

178.468.500

178.467.723

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang (Địa chỉ: Thôn Ao Xanh – Xã Đức Ninh – H.Hàm Yên – T.Tuyên Quang)

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2017

3

Phần thầu số 03

1.108.012.250

1.099.444.875

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang (Địa chỉ: Thôn Ao Xanh – Xã Đức Ninh – H.Hàm Yên – T.Tuyên Quang

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2017

 Các tin đã đưa ngày: