Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phục vụ xuất 3.350,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

(11/09/2017)

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phục vụ xuất 3.350,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

1. Tháo Dỡ màng trên các lô gạo, hạ kiêu, vác từ kho xuống bàn cân, cân qua cân 100%

2. Bốc Vác từ bàn cân lên phương tiện (ô tô)

3. Thay vỏ bao, sang bao đối với  những bao rách vỡ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La

- Địa chỉ: Km 9, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

- Điện thoại: 02123873282

- Fax: 02123873282                                 Email: dunglt4@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch bốc vác phục vụ  xuất gạo  3.350,375 tấn  gạo xuất 2 đợt hỗ trợ học sinh Tỉnh Sơn la, Lai Châu, Điện Biên học kỳ I năm học 2017 – 2018

 B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc vác phục vụ xuất 3.350,375 tấn gạo xuất 2 đợt hỗ trợ học sinh Tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên năm học kỳ I năm học 2017 – 2018.

301.533.750

đồng

 

NSNN cấp năm 2017

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 01/9/2017-15/9/2017

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc ( Theo tiến độ giao gạo)

 Các tin đã đưa ngày: