Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017 – 2018

(11/09/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. HCM

Điện thoại: 08083445 - 08083494                         - Fax: 08083413

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

01

Vận chuyển gạo  DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2017 – 2018

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

75.945.855

69.422.590

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Yểm

Hợp đồng theo đơn giá cố định (Đơn giá vận chuyển đến các địa điểm không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện)

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

112/QĐ-CDTHCM ngày 07/9/2017

 Các tin đã đưa ngày: